Mange, både rygere som ikke-rygere har nok observeret klistermærker placeret på døren ind til eksempelvis beværtninger, restauranter, og lignende steder, hvorpå der klart og tydeligt defineres stedets rygepolitik.

Men ikke kun på offentlige steder forefindes en sådan, men også på arbejdspladserne. Her er de måske ikke så synlige som et klistermærke er, men vil typisk forefindes på intranettet eller i selve ansættelseskontrakten.

Fælles for dem alle, er , at du som ikke ryger i så vidt muligt omfang skal beskyttes mod generne fra passiv rygning, og dermed de skadelige virkninger dette følger med sig. Det er nemlig ikke nok at der blot udluftes, i røgen findes skadelige stoffer, som affældes i omgivelserne omkring, og de kan hvirvles op og indåndes, og dermed skade dig og andre omkring dig.
Derudover er der også god og sund fornuft i at der ikke ryges på kontorerne, for røgen påvirker dig negativt, og nedsætter faktisk din koncentrationsevne, og det går i sidste ende ud over arbejdet. Som ryger på arbejdet, kan du anspores og motiveres til at planlægge et rygestop og holde fast ved det, især hvis det i arbejdspladsens rygepolitik defineres at du skal uden for arbejdspladsens præmisser for at ryge.

Det kan da være hyggeligt nok i forårs og sommer månederne , men bestemt ikke når det begynder at blive koldt. Hertil kan nogle rygere måske knurre, men det er jo for dit og andres eget bedste at der ikke ryges i det offentlige rum, og på arbejdspladsen. Derved formindskes sygefraværet, og det daglige arbejdsmiljø bliver mange gange bedre.

Så det er meget naturligt at overveje et rygestop, også når man ser på tendensernes udvikling. For blot en snes år siden var det ganske almindeligt og helt naturligt at ryge stort set overalt. Om 10 år kan det tænkes at det er helt forbudt, på samme måde som euforiserende stoffer er det idag.

Heldigvis er du som ryger ikke alene i kampen, der er et hav af forskellige hjælpemidler og behandlingsformer. Nikotintyggegummi, Nikotinplastre, Hypnose, NLP, Motion, for blot at nævne nogle få. Og så er der jo de personlige relationer – du kender nok nogle der er i gang med rygestop eller helt er holdt op med at ryge, så tal med dem og høst ud fra deres erfaringer. Brug også nettet og biblioteket til at opsnuse hjælp og nyttige informationer.

Undersøg også om din arbejdsgiver enten tilbyder rygestop kursus, eller vil være positivt indstillet for dette. Resultatet heraf vil jo være en Win/Win situation for begge parter. Arbejdsgiveren får en sundere medarbejder , og du bliver også gladere, morgenhosten forsvinder og du får mere energi. Prøv også at alliere dig med andre rygere inde på dit arbejde, som har lyst, eller kunne have lyst til at forsøge et rygestop, så kan der virkelig være ide i at få arbejdsgiveren til at hjælpe med et rygestop kursus.

Rygepolitik og rygelove er kommet for at blive, og med tiden vil de kun blive mere og mere restriktive, så gør noget godt for dig selv, og stop med at ryge i tide!

SHARE
Previous articlePassiv rygning
Next articleRygestop kursus

LEAVE A REPLY